Pradžia Apie mus

Apie VšĮ Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centrą

 

Daugelį šeimų ištinka krizės ar nelaimės. Vieni išgyvena jas, kai vaikai būna maži, kiti - kai jau paaugę. Vaikai nelinkę pasakoti aplinkiniams apie šeimos problemas ar skųstis savo nelaimėmis. Ištikus krizei paaugliai ir paauglės bando pasirūpinti savimi patys, o maži vaikai, likę be tėvų globos, stengiasi išgyventi, kol apie jų problemas sužino valdžios institucijos arba kas nors, kas neabejingas jų likimui.

Norėdama padėti nelaimių ištiktiems vaikams, sustabdyti juos pusiaukelėje į pražūtį, padėti išspręsti daugelį gyvybiškai svarbių problemų 1996 m. Lietuvos katalikių moterų sąjunga (toliau LKMS) įsteigė Lietuvos katalikių moterų sąjungos Laikinos vaikų globos namus. Šiuose namuose gyveno vaikučiai nuo 1 iki 13 metų amžiaus, kuriems suaugusiųjų gyvenimo klaidos sugriovė saugių ir jaukių namų aplinką.

1998 metais Vilniuje LKMS pastangomis buvo įsteigti ir pirmieji šeimyninio tipo Mergaičių globos namai.

2001 m. įsteigtas LKMS Trumpalaikės globos centras „Mūsų namai". Projektą šio centro steigimui parengė Lietuvos katalikių moterų sąjunga ir Vilniaus miesto vaikų teisių apsaugos tarnyba. Vilniaus miesto savivaldybė projektui realizuoti skyrė patalpas. Projekto tikslas - suteikti prieglobstį ir skubią pagalbą vaikams ir paaugliams, patekusiems į kritinę situaciją, bei pasirūpinti tolesniu jų likimu. Trumpalaikės vaikų globos centras vienu metu galėjo priimti 15 - 20 vaikų ir suteikti jiems nuo 1 iki 12 savaičių prieglobstį.

2003 metais visi trys projektai buvo sujungti į vieną LKMS įsteigtą Viešąją Įstaigą Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centrą (toliau LKMS vaikų ir jaunimo paramos centras),  kuri teikia saugias ir kokybiškas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams.

2004 - 2010 metais įstaiga vykdė "Laikinos vaikų globos", "Mergaičių prieglaudos" "Trumpalaikės vaikų globos" ir "Dienos centro" projektus.

Šiuo metu yra įkurti 3 bendruomeniniai vaikų globos namai, kuriuose gyvena 22 vaikai nuo 3 iki 18 metų. Vaikai gyvena bute ir dviejuose individualiuose dviejų aukštų namuose su privačiais kiemais miesto pakraštyje. Vaikai mokinasi įvairiuose Vilniaus miesto mokyklose bei profesinio rengimo centruose bei ruošiasi savarankiškam gyvenimui išėjus iš globos namų. 

Su vaikais dirba socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, psichologas, socialinių darbuotojų padėjėjai, užimtumo ir neformalaus ugdymo  specialistai, praktikantai iš įvairių universitetų bei kolegijų bei savanoriai.

VšĮ LKMS vaikų ir jaunimo paramos centro misija - suteikti vaikams ir paaugliams namų jaukumą, saugumą, ugdyti ir auklėti juos krikščioniška dvasia, išmokyti vieniems kitus gerbti ir mylėti bei paruošti juos savarankiškam gyvenimui.

VšĮ LKMS vaikų ir jaunimo paramos centro tikslai:
   - Padėti vaikams pasitikėti savimi, kitais žmonėmis, juos supančiu pasauliu;
   - Suteikti fizinį ir dvasinį saugumą ir nesuvokti aplinkos kaip grėsmės;
   - Mokyti vaikus tolerantiškai bendrauti tarpusavyje, taikiai spręsti konfliktus, suprasti vieniems kitus ir padėti;
   - Ugdyti Dievo ir Tėvynės meilę, krikščioniškas šeimos tradicijas ir tarpusavio supratimą, diegti katalikišką požiūrį į santuoką ir savęs gerbimą;
   - Padėti sėkmingai adaptuotis bendruomenėje, visuomenėje, jausti pilnavertiškumo jausmą prieš kitus bendraamžius;
   - Išmokyti socialinių ir buitinių įgūdžių, kurie lengvai padėtų jaunuoliams integruotis savarankiškame gyvenime;
   - Padėti vaikams rasti gyvenimo tikslą, jo siekti, būti ryžtingiems ir tikintiems savo sėkme ir galimybe susikurti gražią ateitį.