Pradžia Kontaktai

VšĮ Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centras

Adresas

Vytenio g. 6-402, 

LT-03113 Vilnius

Lietuva

 Vytenio g. 6

Kontaktai

Tel. 8 5 2623819, +370 699 42801

el. paštas: Šis el. pašto adresas apasaugotas nuo nepagaidaujamas reklamas (SPAM) siuntinėjančių sistemų. Kad pamatytumėte šį el pašto adresą, įjunkite JavaScript savo naršyklėje.  

a/s LT 97 7044 0600 0163 5130

Įm. k. 126242517 

 

VšĮ Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centre (j. a. kodas 126242517, buveinės adresas Vytenio g. 6-402, LT-03113 Vilnius) duomenų apsaugos pareigūnu yra paskirta mažoji bendrija ,,Asmens duomenų apsaugos ekspertai", MB (j. a. kodas 304850650, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 9a-106, Vilnius).

Pagrindinė duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra padėti įmonei laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kituose asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais dėl jų asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą įgyvendinimo. Duomenų apsaugos pareigūnas teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
„Asmens duomenų apsaugos ekspertai“, MB
A. Juozapavičiaus g. 9a-106, Vilnius
Tel. Nr. 868517971, 867023913
El. paštas: Šis el. pašto adresas apasaugotas nuo nepagaidaujamas reklamas (SPAM) siuntinėjančių sistemų. Kad pamatytumėte šį el pašto adresą, įjunkite JavaScript savo naršyklėje.