Pradžia Projektai

Projektai

VšĮ LKMS vaikų ir jaunimo paramos centro įgyvendinami projektai:

  

Projekto pavadinimas: Ateisiu tavęs pasitikti“.

 

Projekto data - 2018 m. balandžio mėn. iki 2018 m. rugsėjo mėn.

 

Projekto tikslasugdyti vaikų globos namų globotinius (rūpintinius) dvasiškai stipriomis asmenybėmis, praplečiant akiratį, puoselėjant lietuvišką – krikščionišką kultūrą bei formuojant krikščioniškas vertybes, lietuvybę, mokyti prasmingai ir turiningai praleisti laisvalaikį.

 

Projekto uždaviniai:

1.    Meilės Dievui ir artimui dvasioje stiprinti jauną asmenybę;

2.    Puoselėti lietuvišką – krikščionišką kultūrą, bei vertybes, lietuvybę ir tradicijų tęstinumą;

3.    Formuoti krikščioniškas vertybes gyvenime;

4.    Mokyti prasmingai ir turiningai praleisti laisvalaikį, pozityviai elgtis įvairiose situacijose.

 

Projekto dalyviai – VšĮ LKMS vaikų ir jaunimo paramos centro vaikų globos namų globotiniai. Iš viso projekte dalyvaus 30 -32 globotinių.

 

1.     SUMA, KURI BUVO GAUTA PROJEKTUI (eurais):

Projektui gavome 3000 JAV dolerių.

 

2.     DATA, KADA PARAMA BUVO GAUTA:

Paramą gavome 2018 m. birželio 20 d.

 

3.     KAIP PARAMA BUVO GAUTA – TIESIOGIAI Į ĮSTAIGOS SĄKAITĄ, AR PER ARKIVYSKUPIJĄ/ VYSKUPIJĄ/ VIENUOLIJĄ?

Parama gauta banko mokėjimo pavedimu, tiesiogiai į VšĮ LKMS vaikų ir jaunimo paramos centro sąskaitą iš Vilniaus arkivyskupijos sąskaitos.

 

4.     VEIKLOS ATASKAITA.

Įvykdyti 2018 m. pavasario – 2018 m. rudens katalikiški renginiai:

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Vieta

Data

1

Ateitininkų kuopos susitikimas

Vilnius, Aušros Vartų g. 12

2018-04 /09

2

Vaikų dalyvavimas ir giedojimas Šv. Mišiose.

Vilniaus m. bažnyčios

2018-04 /09

3

Tiberiados bendruomenės organizuojama Velykų stovykla.

Baltriškių kaimas, Zarasų rajonas.

2018-03-29/ 2018-04-01

4

Moksleivių ateitininkų pavasario akademija „Aukso vidurys“

Kauno Juozo Urbšio gimnazija

2018-04-04/06

5

Ateitininkų federacijos suvažiavimas

Ateitininkų rūmai, Laisvės al. 13, Kaunas

2018-04-07/06

6

Bendruomeninių vaikų globos namų renginys Vaikų velykaitės

M. Balinskio 6, Vilnius

2018-04-14

7

Dalyvavome projekte „Būkime kartu prie stalo“ , kur kartu su projekto vadovais susitikimo su LR Prezidente Dalia Grybauskaite

Rrestorane Cozy, esančiame Domininkonų g. 10, Vilniuje

 

2018-04-23

8

Krikščioniškosios muzikos festivalis – konkursas „Meilės giesmės".

Vilniaus Maironio progimnazija

2018-04-27

9

Tiberiados bendruomenės organizuojama stovykla „Pjūties vaikų pavasario savaitgalis“

Baltriškių kaimas, Zarasų rajonas.

2018-04-28/29

10

Tiberiados bendruomenės organizuojama stovykla „Paauglių savaitgalis“

Baltriškių kaimas, Zarasų raj.

2018-05- 05/06

11

Dalyvavimas Lietuvos katalikių moterų sąjungos Motinos dienos 90-ųjų metinių minėjimo koncertinėje programoje

Kristaus Atsimainymo Katedra, Kaišiadorys

2018-05-06

12

Rekolekcijos vaikams Šv. Jono apaštalinių seserų Viešpaties Apreiškimo vienuolyne

 Senieji Trakai, Pilies g. 1

2018-05-19/20

13

Rekolekcijos vaikams Šv. Jono apaštalinių seserų Viešpaties Apreiškimo vienuolyne

 Senieji Trakai, Pilies g. 1

2018-05-26/27

14

Katalikiškoji stovykla „Malda – kelias į meilę“

Poilsiavietė “Karališka vila” Paungurių kaimas, Trakų raj.

2018-06-25/29

15

Ateitininkų federacijos sąskrydis „Įkvėpti ateities“

Ateitininkų stovyklavietė, Berčiūnai, Panevėžio raj..

2018-07-07/08

16

Moksleivių ateitininkų žygis po Aukštaitiją „Pasūdyk Lietuvą“

Aukštaitija

2018-07-08/12

17

Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos dieninė vaikų saleziečių stovykla

Erfurto g. 1, Vilnius

2018-07-09/22

18

Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos vaikų saleziečių stovykla

Ignalinos raj. Tverečiaus kaimas

2018-07-31/ 2018-08-07

19

Katalikiškoji Berčiūnų ateitininkų stovykla vaikams

Ateitininkų stovyklavietė, Berčiūnai, Panevėžio raj.

2018-08-02/11

20

Tiberiados bendruomenės organizuojama tarptautinė stovykla su jaunimu iš Belgijos

Zarasų raj., Baltriškių kaimas

2018-08-11/15

21

Moksleivių ateitininkų vasaros akademija „ 5 Valstybės drambliai“

Kėkštai, Kretingos raj.

2018-08-24/29

22

VCUP Apdovanojimų Koncertas skirtas piešinių konkurui 100 metų Lietuvai

VCUP, Vilnius

2018-09-13

23

Jaunimo susitikimas su popiežiumi Pranciškumi

Katedros a., Vilnius

2018-09-22

24

Tiberiados bendruomenės organizuojama Šv. Pranciškaus stovykla – savaitgalis jaunimui „Laisvai dovanoju savo gyvenimą“

Zarasų raj., Baltriškių kaimas

2018-09-28/30

  

Projekto pavadinimas. „Dievas tegali mylėti“.

 

Projekto data -  2017 m. spalio mėn. iki 2018 m. kovo mėn.

 

Projekto tikslasugdyti vaikų globos namų globotinius (rūpintinius) dvasiškai stipriomis asmenybėmis, praplečiant akiratį, puoselėjant lietuvišką – krikščionišką kultūrą bei formuojant krikščioniškas vertybes, lietuvybę, mokyti prasmingai ir turiningai praleisti laisvalaikį.

 

Projekto uždaviniai:

 

  1. Ugdyti globotinius (rūpintinius) savarankiškomis asmenybėmis;
  2. Išsaugoti kalendorinių švenčių, tautinių tradicijų, papročių, krikščioniškos kultūros bei vertybių gyvybiškumą;
  3. Atskleisti vaikams kiekvienos kalendorinės šventės šiuolaikiškumą, dvasinę, dorinę, estetinę, tautinę, bendražmogišką vertę, jos svarbą šeimos ir bendruomenės gyvenime

 

 

Projekto dalyviai – VšĮ LKMS vaikų ir jaunimo paramos centro vaikų globos namų globotiniai. Iš viso projekte dalyvavo 30 globotinių.

 

1. SUMA, KURI BUVO GAUTA PROJEKTUI (eurais):

Projektui gavome 3000 JAV dolerių  (2533,78 EUR).  

 

2. DATA, KADA PARAMA BUVO GAUTA:

Paramą gavome 2017 m. lapkričio 16 d.

 

3. KAIP PARAMA BUVO GAUTA – TIESIOGIAI Į ĮSTAIGOS SĄKAITĄ, AR PER ARKIVYSKUPIJĄ/ VYSKUPIJĄ/ VIENUOLIJĄ?

  

Parama gauta banko mokėjimo pavedimu, tiesiogiai į VšĮ LKMS vaikų ir jaunimo paramos centro sąskaitą iš Vilniaus arkivyskupijos sąskaitos.

 

4. VEIKLOS ATASKAITA.

Įvykdyti 2017 m. rudens – 2018 m. pavasario katalikiški renginiai:

Eil. Nr.

Data

Renginio pavadinimas

Renginio vieta

Dalyvauja

1

2017-09-30

Lietuvos katalikių moterų sąjungos 100-osios metinės. 

Kaišiadorių sielovados centras, Birutės g. 9, Kaišiadorys

Visi vaikai

2

2017-10-14/15

Vilniaus krašto ateitininkų kuopų dienos ”Šokantys lapai”

Dūkšto vidurinė mokykla, Dūkštas, Ignalinos raj.

Dalyvavo 4 vaikai.

3

2017-10-21/22

Pjūties vaikų rudens savaitgalis.

Tiberiados bendruomenėje. (Baltriškių kaime, Zarasų raj.).

Dalyvavo 4 vaikai.

4

2017-10-27

Rudenėlio šventė. Sveiko maisto vakaronė.

M. Balinskio g. 6, Vilnius

Dalyvavo visi vaikai.

5

2017-10-28/29

Paauglių savaitgalis

Tiberiados bendruomenėje. (Baltriškių kaime, Zarasų raj.).

Dalyvavo 4 jaunuoliai

6

2017-11-11

XVI Šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalis ”Sielos”

Naujoji Akmenė.

Dalyvavo visi vaikai.

7

2017-11-17/19

Vilniaus krašto ateitininkų stovykla Aušros Vartų savaitgalis 2017 ”Meilė prasideda namuose”

Vilniaus Jezuitų gimnazijoje, Augustijonų g. 5, Vilnius.

Dalyvavo 9 vaikai.

8

2017-12-15

Advento vakaras ” Aš Esu Gyvasis...”

M.Balinskio g. 6, Vilnius.

Dalyvavo visi vaikai.

9

2017-12-28 – 2018-01-01

Moksleivių ateitininkų žiemos akademija ”Pašaukimas. Įrašyta širdyje.”

Telšių ”Džiugo” gimnazijoje, Sedos g. 29, Telšiai

Dalyvavo 2 vaikai.

10

2018-01-02

Vilniau pilių valstybinio kultūrinio rezervato direcijos Edukacinės programos ”Lietuvos valstybės simboliai” renginys ”Mūsų trispalvė”

M.Balinskiog. 6, Vilnius

Dalyvavo visi vaikai.

11

2018-01-04

Naujametinis renginys ”Trijų karalių belaukiant...”, ”Talentų šou”.

LK Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, Pamėnkalnio g. 13, Vilnius.

Dalyvavo visi vaikai.

12

2018-01-20/21

Pjūties vaikų žiemos savaitgalis

Tiberiados bendruomenėje. (Baltriškių kaime, Zarasų raj.)

Dalyvavo  4 vaikai.

13

2018-02-16/18

Tiberiados bendruomenės  Paauglių savaitgalis

Šv. Kristoforo progimnazijoje, Kalvarijų g. 87, Vilnius.

Dalyvavo  4 vaikai.

14

2018-02-19

Lietuvos 100-mečio minėjimas.

M.Balinskio g. 6, Vilnius

Dalyvavo  visi vaikai.

15

2018-03-2/4

Vilniaus krašto Ateitininkų Šv. Kazimiero savaitgalis

Vilniaus Jezuitų gimnazijoje, Augustijonų g. 5, Vilnius.

Dalyvavo 8 vaikai.

16

 

2018-03-04

Kaziuko mugė 2018, Vilnius. Dalyvavo 16 vaikų.

Vilnius.

Dalyvavo vusi vaikai.

17

2018-03-17

Piligriminė kelionė ”Pasitikėjimo piligrimystė su Taize giesmėmis Anykščiuose”

Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje, Vilniaus g. 8, Anykščiai.

Dalyvavo visi vaikai.

18

2017-10 mėn. – 2018-03 mėn.

Jaunimo Šlovinimo vakarai bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

M.Balinskio g. 6, Vilnius

Dalyvavo visi vaikai.